Regels

De regels

Om de Activa Kingdoms server zo goed en eerlijk mogelijk te runnen hebben wij een aantal regels opgesteld om het voor elke speler zo aangenaam en eerlijk mogelijk te laten verlopen. De regels die wij aanhouden zijn niet erg moeilijk te begrijpen en wanneer je deze dan ook verbreekt zullen er consequenties aan hangen. Kortom hou je simpelweg gewoon aan de regels en er is niets aan de hand.

Mocht je vragen hebben betreft een regel van de server kun je terecht bij onze contact pagina.

begin zelf een dorp

Belangrijkste regels

  • EHou het rustig en beleefd in de chat. Het maakt niet uit wie er is begonnen, probeer er altijd boven te staan en rustig te blijven. Volg de instructies van de staff op.
  • EJe mag geen mods en resource packs die je voordeel geven (zoals XRay) gebruiken. Wil je toch een bepaalde mod gebruiken? Vraag de staff.
  • ERedstone machines mogen niet automatisch en niet te groot zijn, meer info hierover staat in sectie 2.
  • EJe mag op geen enkele manier spullen meenemen naar een ander kingdom. Sommige eigen spullen mogen wel mee naar een ander kingdom, overleg dit met de staff.
  • ENiet spawnkillen, ook niet als iedereen in je kingdom het goed vindt. Het is namelijk irritant voor andere mensen.
  • EAls je fly hebt gekocht in de shop mag je NIET vliegen buiten je border.

Sectie 1. Gedrag, Chat & Overig

Artikel 1. Geen toxic gedrag in de chat. Als je leuk wilt doen met je vriendjes en daarbij de speelervaring van andere mensen verpest mag dat zeker, maar niet hier.

Artikel 2. Discussies mogen, maar respecteer elkaar altijd.

Artikel 3. Andere mensen uitschelden is niet toegestaan.

Artikel 4. Schelden op gameplay of in het algemeen is wel toegestaan (uitzondering = artikel 5, dit moet je nooit doen), maar doe dit met mate. Hou er rekening mee dat er ook jonge mensen op de server spelen.

Artikel 5. Schelden met moderne ziektes zoals #kk is niet toegestaan, omdat dit een grote impact op bepaalde mensen kan hebben.

Artikel 6. Geen links sturen.

Artikel 7. Geen reclame maken.

Artikel 8. Niet spammen, en ook geen tags zoals @Owner spammen.

Artikel 9. Geen opmerkingen die iemand kunnen kwetsen of algemeen niet zijn geaccepteerd. 

Artikel 10. Als je iemand wilt reporten voor het overtreden van de regels, stuur dan een bericht naar @Maruccc of @pp007x.

Artikel 11. In bepaalde gevallen maak je kans op een unban. Stuur een bericht naar @Maruccc of @pp007x voor meer informatie over jouw geval.

Artikel 12. Niet irritant voordoen en grapjes maken die ten koste gaan van het plezier van andere mensen om het leuk te maken voor jezelf en vriendjes. 

Artikel 13. Ingaan op warns en bans in de Minecraft chat is niet toegestaan. Dit kan je via Discord doen door de staff te berichten. 

Sectie 2. Minecraft gameplay

Artikel 1. Gebruik geen mods, hacked clients of corrupte resource packs zoals XRay. Alleen Optifine en Schematica (puur voor BOUWEN) zonder AutoBuild zijn toegestaan. Wil je toch een andere mod? Vraag dit dan na bij de staff.

Artikel 2. Geen bugs abusen, als je deze vindt, meld ze dan.

Artikel 3. Sloop niet onnodig de map.

Artikel 4. Je mag niet dicht bij een kingdom bouwen of de map slopen. Gebouwde dingen buiten de border mogen wel gesloopt worden.

Artikel 5. Je mag geen homes binnen 100 blokjes van de provincie van iemand anders zetten, tenzij dit wordt toegestaan door de leider van die provincie. Mochten er 2 kingdoms aan elkaar grenzen en je hebt toestemming om in de border van een van die kingdoms een home te zetten, moet je alsnog 100 blokjes afstand houden van het andere kingdom.

Sectie 3. Kingdoms

Artikel 1. Om een kingdom te starten kan alleen met een groepje van minimaal 3 mensen.

Artikel 2. Elk kingdom heeft een beginnersprotectie als Stam. In deze tijd mag zij niet de oorlog verklaard worden. Zij mag zelf wel de oorlog verklaren, maar dan vervalt de beginnersprotectie. De beginnersprotectie vervalt ook bij een upgrade naar Stad of hoger.

Artikel 3. Bij het aanvragen van een kingdom mag je niet naast een hoofdprovincie van een ander kingdom zitten. Anders komen er problemen met uitbreiden in de toekomst.

Artikel 4. Je mag GEEN spullen meenemen naar andere kingdoms en dus ook GEEN EIGEN spullen. Je moet een lege inventory hebben als je joint en leaved. Dit valt onder smokkel. Ook andere mensen mogen je geen spullen geven uit je oude kingdom of als ‘donatie’.

Artikel 5. Tot de kingdom-rank Dorp mogen er eventueel 2 oudsten zijn. Daarna 1 heer en vrouw, 1 graaf en gravin, 1 koning en koningin en 1 keizer en keizerin.

Artikel 6. Volg de regels van je eigen kingdom op. Niet grieven.

Artikel 7. Als leider zijnde mag je niet je kingdom leaven zonder dit bij de staff te melden.

Artikel 8. Je mag je eigen kingdom-leden wel killen voor de grap, roleplay of andere dingen, maar niet spawnkillen of te vaak killen.

Sectie 4. PVP & Oorlogen

– PVP Algemeen

Artikel 1. Het is niet toegestaan om uit te loggen als je achterna wordt gezeten. Je moet op een veilige locatie staan om uit te loggen. /spawn doen mag dus wel, omdat je hiervoor 5 seconden stil moet staan voordat je wordt geteleporteerd. Uitloggen als je achterna wordt gezeten resulteert in een /kill. Achterna zitten is natuurlijk niet wanneer iemand op 1000 blokjes afstand van je af staat. Hiervoor moet iemand duidelijk binnen 50 blokjes achter je aan zitten. Bewijs hiervoor moet worden geleverd door de aanvaller (bijvoorbeeld door een filmpje) of er moet staff aanwezig zijn die hebben meegekeken.

– Oorlog Algemeen

Artikel 2. Rewards voor oorlogen worden uitgegeven op grond van creativiteit, moeite, setjes, aantal spelers en het aantal kills.

Artikel 3. Als de verdedigende partij zonder reden niet komt opdagen zal de staff een deel van de loot in het kingdom aan de aanvallende partij geven.

Artikel 4. Een oorlog gaat door als er een zwaardjes-emoji als reactie bij je aanvraag wordt gezet. De staff zal hoofdjes als reactie plaatsen om aan te geven dat ze erbij kunnen zijn. Geen zwaardjes-emoji betekent dus dat de oorlog niet doorgaat.

Artikel 5. Water mag je alleen gebruiken om jezelf te blussen, dus niet om muren etc. op te komen.

Artikel 6. Lava mag alleen gebruikt worden op andere mensen, je mag er dus niet in zwemmen, cobblestone torens maken, etc.

Artikel 7. Particles en homes zijn niet toegestaan tijdens oorlogen.

Artikel 8. Het aantal personen dat je als ally mag meenemen naar een oorlog is voor: Stam 2, Dorp 4, Stad 6, Graafschap 9, Koninkrijk 12 en Keizerrijk 16.

Artikel 9. Als je een lager kingdom-rank aanvalt (bijvoorbeeld Koninkrijk valt Graafschap aan) mag alleen het lagere kingdom-rank (in dit geval Graafschap) allies vragen.

Artikel 10. Om mee te mogen doen aan een oorlog moet je minimaal 3 dagen van tevoren in het kingdom zitten.

Artikel 11. Alts zijn niet toegestaan bij oorlogen. Je mag wel in andere kingdoms spelen, maar niet aan andere oorlogen deelnemen.

Artikel 12. Een kingdom mag maximaal 2 oorlogen per week verklaren.

Artikel 13. Er mag maximaal 1 oorlog per dag zijn.

Artikel 14. Je mag maximaal 1 paard en 2 honden per persoon tijdens de oorlog gebruiken.

Artikel 15. Het is niet toegestaan om binnen 60 minuten voor de oorlog al te gaan vechten met de strijdende partijen.

Artikel 16. De aanvallende partij mag ongehinderd naar de verdedigende partij reizen.

Artikel 17. Als je bent aangevallen krijg je 5 dagen protectie. Als je een ander kingdom hebt aangevallen krijg je 1 dag protectie.

Artikel 18. Je mag geen slabs of andere blokken gebruiken tijdens oorlogen om het plaatsen van scaffoldings te voorkomen.

Artikel 19. Geen vergaand toxic gedrag tijdens of na oorlogen. Geen discussies over de inhoud. Dit kan privé met de staff op Discord, en niet in de chat. Toxic gedrag creëert geen leuke sfeer. Kritiek op oorlogen kunnen we veel mee, maar niet tijdens of na een oorlog, doe dit privé of in een ticket.

– Siege Oorlog

Artikel 20. Het verdedigende team kiest de aanvalstijd. Minimaal 30 min en maximaal 60 min.

Artikel 21. Het verdedigende team kiest de plek van de oorlog. Ze mogen dus een plek in één van hun eigen provincies uitkiezen.

Artikel 22. De staff moet de verdedigingsplek goedkeuren van tevoren.

Artikel 23. Er moet altijd een gat van ongeveer 3×3 zonder traps aanwezig zijn zodat de aanvallers bij de verdedigers kunnen komen. Het is toegestaan meerdere ingangen te maken, maar het moet duidelijk zijn voor de aanvaller welke ingang geen traps heeft.

Artikel 24. Bouwen over muren en andere dingen mag alleen met scaffoldings. Bouwen met cobblestone mag alleen om een muurtje voor jezelf te bouwen en dus niet om over dingen heen te bouwen etc. Blokjes slopen van de verdediging mag niet. Staff kan later toestemming tot slopen en bouwen geven.

Artikel 25. Bij een gelijkspel wint de verdediger de oorlog.

– Veldslag Oorlog

Artikel 26. Je mag alleen oorlogsspullen (armor, zwaard, boog, trident, totem, meenemen. Geen blokken, tools etc.

Artikel 27. De aanvaller mag niet meer dan het aantal mensen dat verdedigt meenemen.

Artikel 28. Je mag niet onder de grond de oorlog uitzitten.

Artikel 29. Een gelijkspel is in tegendeel tot een siege-oorlog ook echt een gelijkspel.

– Take-it-all Oorlog

Artikel 30. Zelfde regels als voor veldslag-oorlog.

Artikel 31. Beide partijen leggen van tevoren dezelfde items in.

Artikel 32. De winnaar krijgt alle ingelegde items.

Sectie 5. Shop

Artikel 1. Packages die gekocht worden in de shop worden zo snel mogelijk geleverd. Bij handmatige packages moet een bericht daar de staff worden gestuurd als er geen staff online is.

Artikel 2. Fly mag je alleen binnen de border van je eigen kingdom gebruiken en ook alleen maar voor bouw-doeleinden, dus niet voor pvp. Als je je hier niet aan houdt kan je fly afgepakt worden. Je mag dus ook niet op je grens vliegen als er iemand dichtbij is.

Sectie 6. Nether

Artikel 1. Nether staat aan het begin van Seizoen 1 uit.

Sectie 7. Farms & Redstone

Artikel 1. Farms met redstone mogen niet automatisch zijn. Dus geen redstone-loops. Ook 0 tick farms zijn niet toegestaan. Farms met redstone mogen alleen semi-automatisch zijn (dus met knopje of lever).

Artikel 2. Geen AFK-farms zoals AFK-Fish-Farms, etc.

Artikel 3. Geen mega-farms. Bouw ze zover je nodig hebt. Voor cactussen geldt een maximum van 500.

Artikel 4. Observers zijn alleen toegestaan als ze aangezet kunnen worden met een knop (bijvoorbeeld fly-machine om kelp weg te halen. Zonder knop zijn ze automatisch en dus niet toegestaan.

Artikel 5. Bij overtreding van deze regels wordt de farm weggehaald.