Regels

De server regels

Om de Activa Kingdoms server zo goed en eerlijk mogelijk te runnen hebben wij een aantal regels opgesteld om het voor elke speler zo aangenaam en eerlijk mogelijk te laten verlopen. De regels die wij aanhouden zijn niet erg moeilijk te begrijpen en wanneer je deze dan ook verbreekt zullen er consequenties aan hangen. Kortom hou je simpelweg gewoon aan de regels en er is niets aan de hand.

Belangrijkste regels

– Net als je in Nederland niet je kat in de magnetron mag doen (valt onder mishandeling) is het hier niet toegestaan om diamonds te verstoppen in je eigen kingdom (valt onder griefen). Niet alle mogelijke acties kunnen worden vertaald naar regels, dus gebruik je gezond verstand.

Hou het rustig en beleefd in de chat. Het maakt niet uit wie er is begonnen, probeer er altijd boven te staan en rustig te blijven. Volg de instructies van de staff op.

Je mag geen mods en resource packs die je voordeel geven (zoals XRay) gebruiken. Wil je toch een bepaalde mod gebruiken? Check artikel 1 van sectie 2 of maak een ticket aan.

Redstone machines mogen niet automatisch en niet te groot zijn, meer info hierover staat in sectie 7.

Je mag op geen enkele manier spullen meenemen naar een ander kingdom.

Niet spawnkillen, ook niet als iedereen in je kingdom het goed vindt. Het is namelijk irritant voor andere mensen.

Fly mag je alleen binnen je eigen border gebruiken, alleen om te bouwen, dus ook niet voor PvP.

Sectie 1. Gedrag, Chat & Overig.

Artikel 1. Geen toxic gedrag in de chat. Als je leuk wilt doen met je vriendjes en daarbij de speelervaring van andere mensen verpest mag dat zeker, maar niet hier.

Artikel 2. Discussies mogen, maar respecteer elkaar altijd.

Artikel 3. Andere mensen uitschelden is niet toegestaan.

Artikel 4. Schelden op gameplay of in het algemeen is wel toegestaan (uitzondering = artikel 5, dit moet je nooit doen), maar doe dit met mate. Hou er rekening mee dat er ook jonge mensen op de server spelen.

Artikel 5. Schelden met moderne ziektes zoals #kk is niet toegestaan, omdat dit een grote impact op bepaalde mensen kan hebben.

Artikel 6. Geen links sturen.

Artikel 7. Geen reclame maken.

Artikel 8. Niet spammen.

Artikel 9. Alleen taggen in noodgevallen.

Artikel 10. Geen opmerkingen die iemand kunnen kwetsen of algemeen niet zijn geaccepteerd.

Artikel 11. Als je iemand wilt reporten voor het overtreden van de regels, maak dan een ticket aan in 🔖tickets.

Artikel 12. In bepaalde gevallen maak je kans op een unban. Maak een ticket aan in 🔖tickets voor meer informatie over jouw geval.

Artikel 13. Niet irritant voordoen en grapjes maken die ten koste gaan van het plezier van andere mensen om het leuk te maken voor jezelf en vriendjes.

Artikel 14. Ingaan op warns, mutes, bans, etc. in de Minecraft chat is niet toegestaan. Dit kan je via Discord doen door de staff te berichten. Ingaan op bans, warns en mutes van anderen is in zijn totaliteit niet toegestaan. Uitspraken als unban … of free … vallen hier ook onder.

Artikel 15. Alleen Nederlands en Engels in de chat.

Artikel 16. Je bent verantwoordelijk voor je eigen account.

Artikel 17. Booten / DDOS van zowel de server als personen is ten strengste verboden en levert een permanente ban en eventuele aangifte op.

Artikel 18. Ook medeplichtigheid of achterhouden van informatie van artikel 17 levert een permanente ban op.

Sectie 2. Minecraft gameplay.

Artikel 1. Gebruik geen mods, hacked clients of corrupte resource packs zoals XRay. Alleen Optifine, Schematica (puur voor BOUWEN) zonder AutoBuild/EasyPlace, Lunar Client (zonder toegevoegde mods) en BadLion Client (zonder toegevoegde mods) zijn toegestaan. Wil je toch een andere mod? Vraag dit dan na bij de staff.

Artikel 2. Geen bugs abusen, als je deze vindt, meld ze dan.

Artikel 3. Geen glitches abusen.

Artikel 4. Sloop niet onnodig de map.

Artikel 5. Interacties tussen je alt accounts is niet toegestaan. (bijvoorbeeld items of coins geven aan je alt)

Artikel 6. Je mag niet dicht bij een kingdom bouwen of de map slopen. Ook mag je geen dingen bouwen om over muren van andere kingdoms heen te komen. Gebouwde dingen buiten de border mogen wel gesloopt worden.

Artikel 7. Onder abusen valt ook het halen van mensen uit safezones door bijvoorbeeld te hengelen.

Sectie 3. Kingdoms.

Artikel 1. Om een kingdom te starten kan alleen met een groepje van minimaal 3 mensen (dus jijzelf en 2 anderen).

Artikel 2. Elk kingdom heeft een beginnersprotectie als Stam. In deze tijd mag zij niet de oorlog verklaard worden. Zij mag zelf wel de oorlog verklaren, maar dan vervalt de beginnersprotectie. De beginnersprotectie vervalt ook bij een upgrade naar Dorp.

Artikel 3. Bij het aanvragen van een kingdom mag je niet naast een hoofdprovincie van een ander kingdom zitten. Anders komen er problemen met uitbreiden in de toekomst.

Artikel 4. Je mag GEEN spullen meenemen naar andere kingdoms en dus ook GEEN EIGEN spullen. Je moet een lege inventory hebben als je joint en leaved. Je kingdom verlaten met spullen valt onder smokkel. Ook andere mensen mogen je geen spullen geven uit je oude kingdom of als ‘donatie’.

Artikel 5. Tot het kingdom-level Dorp mogen er eventueel 2 oudsten zijn.

Artikel 6. Volg de regels van je eigen kingdom op.

Artikel 7. Als leider zijnde mag je niet je kingdom leaven zonder dit bij de staff te melden.

Artikel 8. Je mag je eigen kingdom-leden wel killen voor de grap, roleplay of andere dingen, maar niet spawnkillen of te vaak killen.

Artikel 9. Als een kingdom langer dan een week inactief is (langer als je een goede reden hebt of een groot kingdom hebt) kan het zijn dat je kingdom wordt weggehaald op grond van inactiviteit. We zullen eerst een bericht doen naar het kingdom tenzij het kingdom maar een paar keer online is gekomen. Als je op vakantie bent of lange tijd weg kan je dit melden. Je kingdom wordt dan niet weggehaald.

Artikel 10. Niet grieven.

Sectie 4. PVP & Oorlogen.

pvp algemeen

Artikel 1.1. Het is niet toegestaan om uit te loggen als je achterna wordt gezeten. Je moet op een veilige locatie staan om uit te loggen. /spawn doen mag dus wel, omdat je hiervoor 5 seconden stil moet staan voordat je wordt geteleporteerd. Uitloggen als je achterna wordt gezeten resulteert in een /kill. Achterna zitten is natuurlijk niet wanneer iemand op 1000 blokjes afstand van je af staat. Hiervoor moet iemand duidelijk binnen 50 blokjes achter je aan zitten. Bewijs hiervoor moet worden geleverd door de aanvaller (bijvoorbeeld door een filmpje) of er moet staff aanwezig zijn die hebben meegekeken.

Artikel 1.2. Het is niet toegestaan om uit te loggen in een border van een ander kingdom, tenzij het kingdom waarin je uitlogt officieel ally is met jouw eigen kingdom of expliciet toestemming heeft gegeven.

oorlogen algemeen

Artikel 2.1. Rewards voor oorlogen worden uitgegeven op grond van creativiteit, moeite, setjes, aantal spelers, op tijd doorgeven van spelers in ticket en het aantal kills.

Artikel 2.2. Zorg ervoor dat je minimaal 1 uur van tevoren een ticket aanmaakt in 🔖tickets en daar de strijdende spelers (ook allies) opgeeft. Als dit niet op tijd gebeurt kan het zijn dat er mindere rewards worden gegeven of dat de oorlog wordt afgelast.

Artikel 2.3. De staff zal hoofd-emoji’s als reactie plaatsen bij een oorlog-aanvraag om aan te geven dat ze erbij kunnen zijn. Als er te weinig staff aanwezig kan zijn kan de oorlog niet doorgaan.

Artikel 2.4. Particles en homes zijn niet toegestaan tijdens oorlogen.

Artikel 2.5. Het aantal personen dat je als ally mag meenemen naar een oorlog is voor: Stam 2, Dorp 4, Baronie 6, Graafschap 9, Hertogdom 12 en Koninkrijk 16.

Artikel 2.6. Als je een lager kingdom-level aanvalt mag alleen het lagere kingdom-level allies vragen.
Voorbeeld: Pietje (Koninkrijk) valt Jantje (Graafschap) aan. Alleen Jantje mag allies meenemen omdat hij wordt aangevallen door een hoger kingdom-level.

Artikel 2.7. Om mee te mogen doen aan een oorlog moet je minimaal 3 dagen van tevoren in het kingdom zitten. Dit geldt ook voor allies.

Artikel 2.8. Alts zijn niet toegestaan bij oorlogen. Je mag wel in andere kingdoms spelen, maar niet aan andere oorlogen deelnemen.

Artikel 2.9. Er moet minimaal 4 dagen tussen oorlogen van hetzelfde kingdom zitten.

Artikel 2.10. Er mag maximaal 1 oorlog per dag zijn. Tenzij het gaat om veldslagen, daar mogen er 2 van per dag zijn.

Artikel 2.11. Je mag maximaal 1 paard en 2 honden per persoon tijdens de oorlog gebruiken.

Artikel 2.12. Het is niet toegestaan om binnen 60 minuten voor de oorlog al te gaan vechten met de strijdende partijen.

Artikel 2.13. Als je bent aangevallen krijg je 5 dagen protectie. Als je een ander kingdom hebt aangevallen krijg je 1 dag protectie.

Artikel 2.14. Geen vergaand toxic gedrag tijdens of na oorlogen. Geen discussies over de inhoud. Dit kan privé met de staff op Discord, en niet in de chat. Toxic gedrag creëert geen leuke sfeer. Kritiek op oorlogen kunnen we veel mee, maar niet tijdens of na een oorlog, doe dit privé of in een ticket.

Artikel 2.15. Je moet minimaal 24 uur op de server hebben gespeeld om mee te mogen doen aan een oorlog. Voor Stam en Dorp is dit 12 uur.

Artikel 2.16. Fly tijdens een oorlog is altijd /kill, ongeacht of het per ongeluk gaat. Je bent verantwoordelijk het zelf uit te schakelen.

Artikel 2.17. De rode kaart-regel. Als je toxic bent voor, tijdens of direct na een oorlog krijg je een rode kaart. Je mag dan niet meedoen aan de volgende oorlog van je kingdom. Tevens mag je ook niet meedoen aan de oorlog van een ally totdat je eigen kingdom een oorlog zonder jou heeft gevochten.

Artikel 2.18. Een kingdom mag maximaal 2 allies hebben.

Artikel 2.19. Alleen allianties die gesloten zijn vóór het verklaren van een oorlog mogen meedoen in een oorlog.

Artikel 2.20. Minimaal de helft van de deelnemers van de war moet uit je eigen kingdom komen. Maximaal de helft mag dus uit allies bestaan.

 

siege oorlog

Artikel 3.1. Er moeten minimaal 5 dagen tussen de aanvraag van de oorlog en de oorlog zelf zitten.

Artikel 3.2. Het verdedigende team kiest de aanvalstijd. Minimaal 30 min en maximaal 60 min. Deze dient van tevoren door te worden gegeven in het ticket samen met de strijdende spelers.

Artikel 3.3. Het verdedigende team kiest de plek van de oorlog. Ze mogen dus een plek in één van hun eigen provincies uitkiezen.

Artikel 3.4. De staff moet de verdedigingsplek goedkeuren van tevoren. Om een fort zeker goedgekeurd te laten worden vraag je dit minimaal 3 dagen van tevoren aan in een ticket. Admin+ zal het fort dan checken. Zorg ervoor dat je een fort hebt dat niet toxic is en geen grenzen opzoekt. Het moet wel kingdom blijven en geen faction oorlog.

Artikel 3.5. Traps zijn niet toegestaan. Ook bruggen waar je vanaf geschoten kan worden waarna je naar beneden valt of ergens in valt worden afgekeurd omdat dit telt als trap.

Artikel 3.6. Er moet altijd een gat van ongeveer 3×3 aanwezig zijn zodat de aanvallers bij de verdedigers kunnen komen. Het is toegestaan meerdere ingangen te maken, maar het moet duidelijk zijn voor de aanvaller welke ingang 3×3 groot is en naar de verdedigers leidt.

Artikel 3.7. De aanvallende partij mag ongehinderd naar de verdedigende partij reizen.

Artikel 3.8. Beacons mogen maximaal strength 1 hebben en beschikbaar zijn voor beide partijen.

Artikel 3.9. Je mag geen slabs of andere blokken gebruiken in forten om het plaatsen van scaffolding te voorkomen.

Artikel 3.10. Het is toegestaan om over muren heen te bouwen met scaffolding. Verder mag er water worden gebruikt om jezelf te blussen en lava om anderen te killen. Cobblestone mag gebruikt worden om muurtjes te bouwen ter bescherming tegen pijlen maar niet om over muren heen te gaan. Water en lava mag je alleen gebruiken om jezelf te blussen en anderen in lava te zetten, niet om over muren heen te komen.

Artikel 3.11. Bij een gelijkspel wint de verdediger de oorlog.

Artikel 3.12. Je mag als aanvallende partij maximaal 50% meer mensen meenemen dan de verdedigende partij. (afgerond naar boven vanaf halve aantallen dus 7 verdedigers betekent maximaal 10,5 aanvallers = 11 aanvallers)

Artikel 3.13. Uitzondering op artikel 3.12.
– Als je een stam of dorp aanvalt mag de aanvaller altijd 3 mensen meenemen, ook al komt de verdediging maar met 1. Komt het aantal verdedigers +50% boven de 3 uit? Dan geldt artikel 31 gewoon.

– Als je een baronie aanvalt mag de aanvaller dus altijd 5 mensen meenemen, ook al komt de verdediging maar met 1. Komt het aantal verdedigers +50% boven de 5 uit? Dan geldt artikel 31 gewoon.

– Als je een graafschap aanvalt mag de aanvaller dus sowieso 7 mensen meenemen, ook al komt de verdediging maar met 1. Komt het aantal verdedigers +50% boven de 7 uit? Dan geldt artikel 31 gewoon.

– Als je een hertogdom aanvalt mag de aanvaller dus sowieso 9 mensen meenemen, ook al komt de verdediging maar met 1. Komt het aantal verdedigers +50% boven de 9 uit? Dan geldt artikel 31 gewoon.

– Als je een koninkrijk of keizerrijk aanvalt mag de aanvaller dus altijd 12 mensen meenemen, ook al komt de verdediging maar met 1. Komt het aantal verdedigers +50% boven de 12 uit? Dan geldt artikel 31 gewoon.

veldslag oorlog

Artikel 4.1. Je mag alleen oorlogsspullen (eten, armor, zwaard, boog, axe, totem, water, lava) meenemen. Geen blokken, andere tools, entities etc.

Artikel 4.2. De aanvaller mag niet meer dan het aantal mensen dat verdedigt meenemen.

Artikel 4.3. Uitzondering op artikel 4.2.
– Als je een stam of dorp aanvalt mag de aanvaller altijd 2 mensen meenemen, ook al komt de verdediging maar met 1. Komt de verdediging met 2 of meer mensen? Dan geldt artikel 32 gewoon.

– Als je een baronie aanvalt mag de aanvaller dus altijd 3 mensen meenemen, ook al komt de verdediging maar met 1. Komt de verdediging met 3 of meer mensen? Dan geldt artikel 32 gewoon.

– Als je een graafschap aanvalt mag de aanvaller dus sowieso 4 mensen meenemen, ook al komt de verdediging maar met 1. Komt de verdediging met 4 of meer mensen? Dan geldt artikel 32 gewoon.

– Als je een hertogdom aanvalt mag de aanvaller dus sowieso 6 mensen meenemen, ook al komt de verdediging maar met 1. Komt de verdediging met 6 of meer mensen? Dan geldt artikel 32 gewoon.

– Als je een koninkrijk of keizerrijk aanvalt mag de aanvaller dus altijd 8 mensen meenemen, ook al komt de verdediging maar met 1. Komt de verdediging met 8 of meer mensen? Dan geldt artikel 32 gewoon.

Artikel 4.4. Je mag niet onder de muur proberen door te breken of skybases maken.

Artikel 4.5. Je mag niet onder de grond de oorlog uitzitten.

Artikel 4.6. Een gelijkspel is in tegendeel tot een siege-oorlog ook echt een gelijkspel.

Artikel 4.7. Er moeten minimaal 2 dagen tussen de aanvraag van de oorlog en de oorlog zelf zitten.

take-it-all oorlog

Artikel 5.1. Zelfde regels als voor veldslag-oorlog.

Artikel 5.2. Beide partijen leggen van tevoren dezelfde items in.

Artikel 5.3. De winnaar krijgt alle ingelegde items.

oorlogsstraffen

Artikel 6.1. Geef je niet op tijd (1 uur van tevoren) de spelers door die meedoen aan de oorlog in een ticket? Dan krijg je aftrek in rewards.

Artikel 6.2. Kom je niet opdagen? Dan krijg je geen rewards en een rode kaart. De partij die wel komt opdagen krijgt verminderde rewards aangezien er niet is gevochten.

Artikel 6.3. Kom je opdagen zonder armor of met iron armor in plaats van diamond armor? Dan krijg je geen rewards en een rode kaart. De partij die wel komt opdagen krijgt verminderde rewards aangezien er niet serieus is gevochten.

Artikel 6.4. Ben je toxic tijdens of na de oorlog? Dan krijg je aftrek in rewards en een rode kaart.

Sectie 5. Shop.

Artikel 1. Packages die gekocht worden in de shop worden zo snel mogelijk geleverd. Bij handmatige packages moet een bericht daar de staff worden gestuurd als er geen staff online is.

Artikel 2. Fly mag je alleen binnen de border van je eigen kingdom gebruiken en ook alleen maar voor bouw-doeleinden, dus niet voor pvp. Als je je hier niet aan houdt kan je fly afgepakt worden. Je mag dus ook niet op je grens vliegen als er iemand dichtbij is.

Artikel 3. Homes mag je alleen binnen de borders van je eigen kingdom en van allies gebruiken voor PvP-doeleinden. Voor algemene doeleinden zoals minen of exploren mogen ze overal gebruikt worden.

Sectie 6. The Nether.

Artikel 1. Het is niet toegestaan om op het dak van de Nether te gaan.

Artikel 2. Je mag geen pigman farms maken.

Artikel 3. Je mag geen homes in de Nether hebben.

Sectie 7. Farms & Redstone.

Artikel 1. Farms met redstone mogen niet automatisch zijn. Dus geen redstone-loops. Ook 0 tick farms zijn niet toegestaan. Farms met redstone mogen alleen semi-automatisch zijn (dus met knopje of lever).

Artikel 2. Geen AFK-farms zoals AFK-Fish-Farms, water loops, etc.

Artikel 3. Geen mega-farms. Bouw ze zover je nodig hebt. Voor cactussen geldt een maximum van 500.

Artikel 4. Observers zijn alleen toegestaan als ze aangezet kunnen worden met een knop (bijvoorbeeld fly-machine om kelp weg te halen. Zonder knop zijn ze automatisch en dus niet toegestaan.

Artikel 5. Bij overtreding van deze regels wordt de farm weggehaald.

Sectie 8. Discord.

Artikel 1. Alleen vanilla Discord is toegestaan, dus geen Discord clients of add-ons zoals BetterDiscord. Uitzonderingen kun je in tickets aanvragen.

Artikel 2. Een ticket kan je aanmaken in #tickets en gebruiken voor je vragen. Maak maximaal 1 ticket aan voor je probleem en laat zo veel mogelijk informatie achter in je ticket zodat wij jullie zo goed mogelijk kunnen helpen.

Artikel 3. De gedragsregels uit Sectie 1 gelden natuurlijk ook op Discord.